BAZÁLNY METABOLIZMUS

Výpočet BMR (Basal Metabolic Rate)

BMR (Basal Metabolic Rate)

Bazálny metabolizmus je údaj o energii, ktorú naše telo potrebuje na základné životné funkcie. Inak povedané, spotreba energie naším telom v lačnom stave, v kľudovom režime. Keďže naše telo sa nikdy úplne zastaví ako keď vypneme počítač, neustále pracuje (práca orgánov) a spotrebúva energiu.

Moderné analyzátory dokážu hodnotu BMR vypočítať celkom efektívne, avšak je tu niekoľko premenných, ktoré ani tie najdrahšie prístroje nedokážu vyčítať.

Pripravil som pre Vás 3 najpopulárnejšie vzorce na výpočet BMR (orientačne) bez potreby merania.

HARRIS-BENEDICT vzorec

MUŽ:     88.362 + (13.397 x hmotnosť v kg) + (4.799 x výška v cm) – (5.677 x vek v rokoch)

ŽENA:   447.593 + (9.247 x hmotnosť v kg) + (3.098 x výška v  cm) – (4.330 x vek v rokoch)

MIFFLIN St. JEOR vzorec

MUŽ:    (10 x hmotnosť v kg) + (6.25 x výška v cm) – (5 x vek v rokoch) + 5 

ŽENA:  (10 x hmotnosť v kg) + (6.25 x výška v cm) – (5 x vek v rokoch) – 161 

KATCH MCARDLE vzorec

OBE POHLAVIA:    370 + (21,6 x hmotnosť v kg x (1 - % telesného tuku/100))

Hodnota bazálneho metabolizmu (BMR) je zaujímavý údaj, je dobré mať aspoň čiastočný prehľad koľko naše telo minimálne potrebuje, aby fungovalo ako má. Avšak ani jeden z týchto vzorcov, ako aj analyzátory nevedia, ako často a ako tvrdo trénujete. Čo všetko sa odohráva vo vašom tele a ako ste aktívny. Preto ak by vás zaujímal aspoň približný výpočet koľko vaše telo potrebuje na kalorickú bilanciu (nechudnem/nepriberám), je dôležité zohľadniť ako veľmi aktívny ste. Preto daný údaj je potrebné vynásobiť niektorým z nasledujúcich koeficientov (jedná sa o približné hodnoty):


 

- MÁLO AKTÍVNY (bez tréningu, sedavý typ) :  x 1,2

- ĽAHKO AKTÍVNY (1-2 ľahké tréningy) :  x 1,35

- AKTÍVNY (3-4 tréningy v týždni) :  x 1,5

- VEĽMI AKTÍVNY (pravideľne 5-6 tréningov v týždni) :  x 1,75